Verjaringstermijn gevaarlijke stoffen mogelijk verlengd

Voor overtredingen inzake het werken met gevaarlijke stoffen geldt nu een verjaringstermijn van 5 jaar. Minister Asscher wil deze termijn gaan verlengen omdat gezondheidsklachten bij werknemers soms pas na een vele langere periode ontstaan. Tevens stelt hij voor een gespecialiseerd team aan de Inspectie SZW toe te voegen dat bedrijven gaat controleren of zij voldoende bescherming tegen gevaarlijke stoffen bieden. Werknemers moeten ook beter geïnformeerd worden over de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen. ISZW gaat hiervoor met enkele partijen een speciale app ontwikkelen. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) gaat de kennis van bedrijfsartsen vergroten over de gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen.

De minister wil zich verder in Europees verband in gaan zetten om regelgeving rond reprotoxische stoffen aan te scherpen zodat deze op termijn vervangen gaan worden door minder schadelijke stoffen. Binnen een nieuw kennisplatform gaan bedrijven en Nederlandse kennisinstituten zoals het RIVM, TNO en de Gezondheidsraad kennis uitwisselen over het veilig werken met schadelijke stoffen

Scroll naar boven