WAB: lage WW-premie jongeren, subsidie bedrijfsscholing en aanpassing ontslagrecht

Jongeren tot 21 jaar met een bijbaan gaan onder de lage WW-premie vallen. Als zij niet meer dan 12 uur per week werken, vallen zij onder het lage WW-tarief. Hiermee wordt een nadelig gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en de premiedifferentiatie in de WW weggenomen. Voor seizoenswerk geldt de aanpassing van de WAB nog niet; hiervoor worden nog maatwerkoplossingen ontwikkeld.

Het kabinet gaat tevens € 48 miljoen inzetten voor kleine(-re) bedrijven om de leercultuur en bedrijfsscholing te stimuleren. Daarnaast is

Het ontslagrecht wordt aangepast met een zogenaamde “cumulatiegrond” die het mogelijk maakt meerdere ontslagredenen te combineren. Ook wordt de keten van tijdelijke contracten verruimd van 24 naar 26 maanden.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat in per 1 januari 2020 mits de Eerste Kamer ingestemd heeft met dit wetsvoorstel.

Scroll naar boven