Wettelijk minimumloon en CAO Textielverzorging

Al enkele jaren is het een gegeven dat het wettelijke minimumloon sneller stijgt dan de loonstijging die in de CAO Textielverzorging is vastgelegd. Hierdoor is het zo dat, ondanks de loonstijging conform CAO per 1 juni jl., het wettelijke minimumloon voor twintigjarigen € 0,01 hoger ligt dan in de CAO is vastgelegd (wettelijk minimumloon € 8,62 per uur).

Scroll naar boven