Wettelijk minimumloon: opnieuw stijging januari 2022!

Visma Raet heeft op basis van de kabinetsplannen berekend dat het wettelijk minimumloon mogelijk per 1 januari 2022 verhoogd wordt met 2,06% (€ 32,54 netto per maand). Dit is de laagste stijging; in voorgaande jaren lag deze beduidend hoger.

De koopkracht zal nauwelijks toenemen (volgens eerdere prognose CPB 0,1%) en waarschijnlijk, gegeven de actuele prijsontwikkelingen, eerder afnemen.  Binnen Europa wordt door diverse stakeholders gepleit voor een minimumloon van € 14,- per uur. Overigens is een in september ingebrachte motie daaromtrent verworpen.

De sociale premies voor 2022 zijn slechts nog voorlopig vastgesteld. Zodra deze definitief zijn, zullen wij u hierover nader informeren.

Scroll naar boven