WIEG-regeling: per 1 juli 2020 aanvullend geboorteverlof

Regelingen rondom geboorteverlof liggen vast in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Per 1 juli 2020 wordt de regeling rondom geboorteverlof uitgebreid. Medewerkers in loondienst kunnen vanaf die datum maximaal 5 weken, minder mag ook, aanvullend geboorteverlof opnemen na de bevalling van hun partner.

Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Voorbeeld: een parttimer die 3 dagen per week werkt, heeft recht op maximaal 5 maal 3 dagen aanvullend geboorteverlof. Tijdens die maximaal 5 weken geldt een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. De werknemer moet deze verlofweken binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. Voorwaarde hierbij is dat eest het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week wordt opgenomen. Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren. De werkgever mag het verlof zelf niet weigeren, maar wel de periode waarin het recht wordt gebruikt.

In de week geboorteverlof aansluitend op de bevalling, wordt het loon volledig uitbetaald. Tijdens de vijf aanvullende weken krijgt een werkgever een vergoeding van 70% van het dagloon van de medewerker, tot maximaal 70% van het wettelijk maximumdagloon. U vraagt de uitkering aan bij het UWV en het UWV betaalt de uitkering aan de werkgever uit. De werkgever verrekent dit in de loonbetaling aan de werknemer.

Scroll naar boven