Managementsamenvatting rapport

“De sector zal de komende jaren door ontwikkeling van nieuwe markten
naar verwachting een aanzienlijke groei laten zien”

Federatie Textielbeheer Nederland (hierna: FTN) is de brancheorganisatie van de sector textielverzorging. FTN heeft EY gevraagd onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische betekenis van de textielverzorgingssector. Dit rapport beschrijft de bevindingen van dit onderzoek.

Aanzienlijke economische betekenis

In de sector textielverzorging zijn ruim 500 ondernemingen actief. Het gecombineerde marktaandeel van de top 10-20 spelers is aanzienlijk en neemt verder toe. Diensten van de sector textielverzorging zijn talrijk en variëren van professionele reiniging tot totale ontzorging op textielgebied van klanten in een toenemend aantal sectoren. De sector heeft in Nederland een aanzienlijke economische betekenis: de economische impact bedraagt ca. €900 mln. en zal de komende jaren door ontwikkeling van nieuwe markten naar verwachting een aanzienlijke groei laten zien. Textielservices dragen bij aan een meer duurzame samenleving. Adoptie van nieuwe technologieën (als robotica en geavanceerde data analyse) en logistieke con-cepten zal het aanzien van de textielservicesector veranderen en de toegevoegde waarde die wordt geleverd verder vergroten.

Professionele marktsegmenten

Diverse sectoren zijn voor hun dagelijkse opereren afhankelijk van de textielservicesector. Zonder deze dienstverlening zouden deze bedrijfstakken in Nederland niet of gebrekkig functioneren. De Gezondheidszorg, Handel en Industrie, Horeca en Recreatie en Zakelijke Dienstverlening zijn momenteel de belangrijkste sectoren waaraan de textielservicesector producten en diensten levert.

In de Gezondheidszorg speelt hygiëne een grote rol, en dienen kleding en textiel materialen beschermend en schoon te zijn. In de Handel en Industrie is veiligheid van het grootste belang en dienen materialen voor dragers en betrokkenen beschermend en comfortabel te zijn. In de Horeca en Recreatie helpen textielservicebedrijven de hygiëne en uitstraling te borgen die nodig zijn voor een optimale klantervaring. In de Zakelijke Dienstverlening dient textiel zodanig te worden onderhouden dat het comfortabel is en het imago en de professionaliteit op een goede wijze benadrukt.

Gunstig perspectief, mits innovatie en ontwikkeling

Trends en ontwikkelingen die op de sector inwerken, bieden in essentie een gunstig perspectief voor textielservices, mits de sector er in slaagt de middelen te ontsluiten die nodig zijn om te blijven innoveren.

Ten eerste voorzien we dat de noodzaak voor professioneel reinigen evidenter wordt. Professioneel reini-gen verbetert namelijk de veiligheid en arbeidsomstandigheden in diverse sectoren en is duurzamer dan alternatieven als thuiswassen of het gebruik van wegwerpartikelen. Het toenemend gebruik van ‘Smart textiles’, textielproducten die door technologische veredeling over bijzondere functionele eigenschappen beschikken, zal bovendien steeds vaker professionele reiniging noodzakelijk maken.

Ten tweede verwachten we dat de toegevoegde waarde die de textielservicebedrijven leveren verder zal toenemen. Textielservicebedrijven vergroten bijvoorbeeld hun toegevoegde waarde door klanten steeds meer werk uit handen te nemen en te ontzorgen. Daarnaast zijn Textielservicebedrijven steeds beter in staat via ‘mass customization’ in te spelen op steeds specifiekere behoeften van klanten en hoogwaardige diensten en bijvoorbeeld ook ‘on demand’ binnen bereik te brengen van ‘kleine afnemers.’ Toepassing van bijvoorbeeld robotica en geavanceerde analyse van (big) data kan ervoor zorgen dat efficiencyverbeterin-gen worden gerealiseerd en vergroting van de toegevoegde waarde niet gepaard hoeft te gaan met een navenante kostentoename.

Ten derde kan schaalvergroting, binnen alle typen ondernemingen, helpen om extra waarde te creëren in de markt door meer investeringscapaciteit vrij te maken om te investeren in bepaalde technologie en nieuwe kennisintensieve proposities. Voor regionale spelers zijn specialisatie in een geografische, product of klantmarkt essentieel Ook samenwerking tussen aanbieders van textielservices, hun toeleveranciers, klanten, FTN en de overheid kan helpen de ontwikkeling van de sector te versnellen zodat het potentieel van textielservices ten volle kan worden benut.

Economische impact

textielservices in Nederland

Scroll naar boven