Over FTN

Als werkgeversorganisatie van de textielverzorgingsbranche bundelt FTN haar krachten met andere relevante partijen om de belangenbehartiging en representatie van de branche optimaal te kunnen versterken. In samenhang daarmee heeft zij tot doel de meerwaarde voor alle aangesloten bedrijven te verhogen. FTN fungeert voor aangesloten leden als spreekbuis naar overheden en als informatiecentrum.

Over het ontstaan van FTN

Al vanaf 2001 werd nauw samengewerkt tussen de Nederlandse Vereniging van Wasserij- en Linnenverhuurbedrijven (NVW), de Research Vereniging Textielverzorging (RVT) en de Vereniging voor Toepassing en Hergebruik Textiel (VTHT). Sinds 1 januari 2005 zijn deze verenigingen gefuseerd tot de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN). Hiermee is één koepelorganisatie voor de textielbeheerketen tot stand gekomen, waarbij vrijwel alle vooraanstaande Nederlandse wasserijen en linnenverhuurders en toeleveranciers zijn aangesloten. De samenwerking is ingegeven door de wens een aantal taken beter en effectiever in te vullen, om meer toegevoegde waarde te bieden aan de aangesloten bedrijven en misverstanden of overlappingen tussen de organisaties te voorkomen. De branche biedt werk aan circa 10.000 werknemers.

Algemene voorwaarden FTN

Hier vindt u modellen van de FTN Algemene Voorwaarden voor bedrijven en instellingen en voor particulieren. Deze bestanden kunt u downloaden en bekijken in Microsoft Word. De Algemene Voorwaarden dienen als model en kunnen worden overgenomen door leden voor toepassing in eigen bedrijf of instelling. Let op: Algemene Voorwaarden dienen altijd door bedrijven en instellingen zelf bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd.

FTN Structuur 2020 e.v.

Scroll naar boven