De FTN wasserij maakt alle textiel coronavrij!

Hygiënisch schoon textiel was altijd al een belangrijk item voor textielservicebedrijven, vooral voor de bedrijven die aan de gezondheidszorg leveren. De laatste jaren is infectiepreventie steeds belangrijker geworden waardoor “hygiëne” steeds nadrukkelijker op de voorgrond is gekomen. Door de komst van het coronavirus COVID-19 is het nu echt een centraal thema in de dienstverlening!

Brede dienstverlening

Professionele textielservicebedrijven werken voor allerlei maatschappelijke sectoren zoals gezondheidszorg, handel & industrie en horeca & recreatie. Deze sectoren leunen zwaar op de continue service die op elk moment de beschikbaarheid van textielpakketten garandeert. Daarbij gaat het om linnen- en badgoed, (beschermende) werkkleding maar ook persoonsgebonden goed van bijvoorbeeld bewoners van zorghuizen. Naast het optisch en hygiënisch schoon maken van textiel worden ook beschermende eigenschappen van bijvoorbeeld werkkleding hersteld.

Hygiëne gegarandeerd

De textielpakketten die aan de gezondheidszorg of aan de zorg gerelateerde instellingen worden geleverd, moeten al veel langer voldoen aan vastgestelde richtlijnen en eisen; deze zijn ook opgenomen in het branche-specifieke kwaliteitsmanagementsysteem Certex®.

Toen COVID-19 de eerste besmettingsgevallen in Nederland opleverde, heeft FTN direct actie ondernomen om er voor te zorgen dat (mogelijk) besmet textiel op een goede en veilige manier verwerkt kon blijven worden. Met allerlei experts in binnen- en buitenland zoals artsen en microbiologen zijn protocollen ontwikkeld die dit mogelijk maken. En er voor zorgen dat met corona besmet textiel door speciale was- en reinigingsprocessen absoluut hygiënisch schoon afgeleverd wordt.

Geen stagnatie!

Met deze protocollen konden textielservicebedrijven textiel blijven verwerken. Daarmee konden en kunnen met name gezondheidszorginstellingen blijven rekenen op de aanvoer van textielpakketten en er op vertrouwen dat deze in ieder geval geen infectierisico opleveren!

Maar ook binnen de andere sectoren kunnen klanten/gebruikers rekenen op hygiënisch schoon textiel wat voor onder meer hotelgasten en werknemers een veilig, geruststellend gevoel moet geven!

Scroll naar boven