Verzekeringen

Verzekeringen

Leden van FTN kunnen via Aon een collectieve brand- en bedrijfsschadeverzekering afsluiten.
Een brandverzekering beschermt uw vermogen tegen financiële nadelen door brand en andere calamiteiten die onder de dekking van de verzekering vallen. U sluit een brandverzekering af om uw bedrijfsmiddelen zoals opstallen, inventaris, machines en goederen te verzekeren tegen de gevolgen van onvoorziene calamiteiten.

De bedrijfsschadeverzekering zorgt ervoor dat u na een onvoorziene calamiteit, waardoor uw omzet geheel of gedeeltelijk wegvalt, geen financiële schade leidt. Derving van nettowinst en het doorbetalen van vaste lasten kan worden opgevangen door de bedrijfsschadeverzekering. Om de bedrijfsschadeverzekering te kunnen afsluiten dient het te verzekeren bedrag te worden vastgesteld (het totaal van de nettowinst en vaste lasten), waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten bedrijfsontwikkeling in de toekomst.

De belangrijkste gedekte risico’s onder de brand- en bedrijfsschadeverzekering zijn:
– Brand
– Ontploffing
– Schade door lucht- en ruimtevaartuigen
– Blikseminslag
– Storm
– Schade door water, stoom, neerslag, blusmiddel
– Diefstal
– Inbraak
– Vandalisme

De belangrijkste voordelen om uw verzekering via een collectiviteit te regelen zijn:
– Besparing op de totale risicokosten, door verlaging van de te betalen premie (schaalvoordeel inkoop) en lagere investeringskosten voor schadepreventie (door collectieve afspraken met verzekeraars).
– Uitgebreidere dekking dan individuele polissen per bedrijf.
– Kortingsregelingen op premies voor het uitvoeren van schadepreventieve voorwaarden, zoals inbraak- en rookdetectie.

Voor meer informatie over deze verzekeringen kunt u contact opnemen met Aon:
Dhr. Bas Provily
Telefoon 071-3643514
E-mail Bas_Provily@aon.nl

Scroll naar boven