Textielservice actief met MVO!

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet nieuw voor de moderne textielservice. Al jaren doen FTN en haar leden succesvol mee aan MJA3, het convenant om te komen tot verminderde CO2-uitstoot en energieverbruik. Ook scoort de sector goed als het gaat om de inzet van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Allerlei projecten die FTN en de individuele leden initiëren leiden tot zichtbare resultaten. Hetgeen ook betekent dat concreet invulling wordt gegeven aan de Ten Principles van het UN Global Compact programma. Enkele recente voorbeelden:

Arbeidsmarkt
Onlangs maakten CleanLease en Rentex Floron bekend dat zij opnieuw samenwerkingen zijn aangegaan met organisaties om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden. Bij CleanLease betreft dit 60 mensen, bij Rentex Floron gaat het om zo’n 30 personen. Beide bedrijven werken al ruim 15 jaar samen met SW-bedrijven. Ook veel andere wasserijen hebben dergelijke afspraken gemaakt.

Milieu en duurzaamheid
Aan de vooravond van de Wereld Waterdag op 22 maart jl. maakte Initial bekend dat het, ondanks een toegenomen productievolume in 2016 zo’n 23 miljoen liter water heeft bespaard, onder andere door continue monitoring van het wasproces.
Vorige week is TÜV Nederland bij CWS geweest voor een driedaagse controleaudit inzake OHSAS 18001 (arbomanagementsysteem) en de MVO Prestatieladder niveau 4. De auditoren brachten een positief advies uit!

Geplaatst in Niet gecategoriseerd
Scroll naar boven