WIP: herziene richtlijn “Virale hemorragische koortsen”

De Werkgroep InfectiePreventie heeft de richlijn “Virale hemorragische koortsen” herzien. Dit type koortsen heeft een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door koorts en ernstige bloedingenDe aandoening, veroorzaakt door verschillende virusfamilies kunnen, afhankelijk van het virus, levensbedreigend zijn. Denk aan ebola waarvoor het WIP overigens de enige tijd geleden uitgebrachte aanvullende richtlijnen intrekt. De verschillende virusfamilies zijn Arenavirussen, Filovirussen, Flavi virussen en Bunyavirussen. De virussen worden vooral verspreid door dieren; bij een aantal virussen is besmetting van mens op mens mogelijk middel van direct contact van beschadigde huid of slijmvlies met bloed en lichaamsvloeistoffen (zoals zweet, braaksel, traanvocht en speeksel) en indirect contact met oppervlakken besmet met bloed en lichaamsvloeistoffen.

De richtlijn omvat diverse bepalingen inzake linnengoed en kleding. Enkele daarvan zijn hieronder opgenomen.

5.4.2 Linnengoed

  • Het gebruik van linnengoed is toegestaan mits het na gebruik wordt afgevoerd als afval met een hoog infectierisico (zie §5.9). 

5.4.3 Kleding en persoonlijke bezittingen van de patiënt
De patiënt draagt eigen kleding of kleding van het ziekenhuis.

  • Voer eigen kleding of ziekenhuiskleding na gebruik af als afval met een hoog infectierisico (alle instellingen) of bied voor eigen kleding de mogelijkheid aan voor intern destructie autoclaveren (zie §5.9) (alleen behandelcentra). 
  • Behandel persoonlijke bezittingen op dezelfde wijze als materialen voor hergebruik (zie §5.4.1). 

5.8.2 Medische hulpmiddelen, apparatuur en materialen voor hergebruik
Reinig en desinfecteer handmatig medische hulpmiddelen, apparatuur en materialen voor hergebruik vóór het verlaten van de patiëntenkamer én de sluis.

  • Toelichting 4: onder materialen vallen ook de persoonlijke beschermingsmiddelen voor hergebruik. Deze worden echter uitsluitend in de sluis gereinigd en gedesinfecteerd.

5.8.4 Eindreiniging en einddesinfectie

  • Na beëindiging van de aanvullende infectiepreventiemaatregelen (zie hoofdstuk 6) vindt handmatige eindreiniging en einddesinfectie plaats van de (isolatie)kamer:
  • Voer wegwerpmaterialen en linnengoed voor hergebruik af als afval met een hoog infectierisico (zie §5.9); 

5.9 Afvalverwerking
5.9.1 Algemeen
Alle afval dat wordt geproduceerd bij de diagnostiek, behandeling en verpleging van patiënten met (verdenking op) VHK is afval met een hoog infectierisico.

Bij de verwerking van VHK-afval zijn er de volgende opties:

  • onbewerkte afvoer als afval met hoog infectierisico naar een verbrandingsoven;
  • voorbewerking van het afval door intern destructie autoclaveren in een autoclaaf die is gevalideerd voor destructie en aansluitend afvoer naar een verbrandingsoven als ‘normaal’ specifiek ziekenhuisafval (SZA)-afval.
Geplaatst in Niet gecategoriseerd
Scroll naar boven