Afnor onderzoek: slechte kwaliteit; slecht rendement!

Uit onderzoek van Afnor blijkt dat binnen kwaliteitsmanagement weinig en onvoldoende aandacht is voor slechte kwaliteit, waardoor onnodig veel extra kosten gemaakt worden.

Binnen kwaliteitsmanagement ligt de focus natuurlijk op goede kwaliteit. Kwaliteitsmanagement biedt, als het ingebed is in de dagelijkse werkzaamheden en routines, een bedrijf veel voordelen. Kwaliteitsmanagement draait om continue planning, monitoring, bijsturing en verbetering!

Het in Frankrijk uitgevoerde onderzoek onder ruim 800 industriëlen en kwaliteitsmanagers laat zien dat het onderwerp “slechte kwaliteit” weinig aandacht krijgt. Dit terwijl diensten en/of producten die niet voldoen aan de eisen en wensen zorgen voor extra herstel- en reparatiewerkzaamheden, garantiebetalingen, afval en ontevreden klanten. Het belang om “slechte kwaliteit” in beeld te brengen wordt door de meerderheid (92%) bevestigd; 20% zegt dit niet te kunnen. Een voorzichtige schatting is, dat de kosten van slechte kwaliteit zo’n 5% tot 10% van de omzet bedragen; ruim een derde denkt dat dit percentage te laag is. Het onderzoek laat ook zien dat bij afwijkingen in 26% van de gevallen geen enkele herstelactie volgt.

Textielverzorging NL
Omdat goed kwaliteitsmanagement bijdraagt aan efficiënte, veilige, duurzame bedrijfsprocessen én klanttevredenheid heeft de sector textielverzorging al sinds jaar en dag de beschikking over eigen, op de sector toegespitste kwaliteitsmanagementsystemen. Voor de “wasserij” is dit Certex®, voor de “stomerij” Cerclean®. Beide geënt op algemeen erkende standaarden als ISO 9001 maar ook op de meest actuele stand van kennis en techniek binnen de sector.

Scroll naar boven