Bosatex presenteert boek op Laundry Experience Event 2017

De actieve fase van onderzoek en sanering is grotendeels afgerond. Ruim 300 locaties zijn nader onderzocht en bekeken en daar waar nodig zijn saneringen in gang gezet. In krap acht jaar is een bijna onmogelijk probleem in kaart gebracht en op effectieve en efficiënte wijze aangepakt.

Op het Laundry Experience Event 2017 zal worden toegelicht hoe dit proces in zijn werk is gegaan. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat de achtergrond van de historische bodemverontreiniging is, voor welke aanpak gekozen is en de zoektocht om tot een gestroomlijnde uitvoering te komen. Daarnaast komen de ervaringen en resultaten, alsmede het perspectief voor de nazorg de komende jaren aan bod. Deze vindt plaats met medewerking van bevoegde overheden, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, de betrokken Ingenieur Bureaus, Aannemers, de Stichting Bodembeheer Nederland en andere experts en consultants. Deze fases van onderzoek en sanering zijn opgetekend in een bijzonder toegankelijk boek: “Bosatex; Verkoop uw Pluim”. Het eerste exemplaar van dit boek zal tijdens deze bijeenkomst worden uitgereikt.

Programma 17 maart 2017
15.00 uur Welkom namens de Stichting Bosatex door Voorzitter de heer A.F. Goutier
15.10 uur “VOCL; ’n schier onoplosbaar probleem opgelost” namens het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.
15.30uur “Historische bodemverontreiniging wordt historie” door Bevoegd Gezag
15.50 uur “Bosatex aanpak; succes door constructieve samenwerking” door ing. H. Vermeulen namens Bosatex
16.10 uur “Bodem Centrum; een huzarenstukje nadert zijn afronding” door Stichting Bodem Centrum
16.30 uur “Effectieve afhandeling & Nazorg door namens Stichting Bodembeheer Nederland”
16.50 uur Presentatie boek, “Bosatex; Verkoop uw Pluim”
17.00 uur afronding.

Scroll naar boven