CAO TV Update (2 februari 2022)

Invoering Generatiepact: aanvullende informatie

Met de CAO TV Update nummer 15 van 22 december 2021 stuurden wij u al een voorlopige instructie voor de invoering van het Generatiepact met de toezegging dat aanvullende informatie later zou volgen.

Aanvullende instructie

In de bijlage (uitleg generatiepact werkgevers versie 3101) treft u de nadere uitwerking aan voor invoering van het generatiepact, cao Textielverzorging artikel 41A. Dit memo is een levend document en wordt aangevuld met beschikbare up to date informatie. Hierover volgt telkens berichtgeving zodat u geen informatie mist.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Arthur Linssen

Scroll naar boven