CAO TV Update ( 8 mei 2023 )

Beste leden,

Voor de CAO TV 2023 die momenteel geldt heeft er een tussentijdse redactionele wijziging plaatsgevonden op een vijftal onderdelen zoals onderstaand genoemd. De CAO wordt weer aangemeld en is daarmee op dit moment nog niet algemeen verbindend verklaard (AVV). Dit wordt nu snel verwacht. De bijgesloten versie dient u te gebruiken zolang de AVV nog niet binnen is. Zodra de CAO AVV is, zullen wij u informeren.

De onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • Loongroepen 20-jarige zodat dit weer in lijn is met artikel 21 lid 3 (de 78% regel)
  • Artikel 21 lid 6 onjuiste verwijzing aangepast naar artikel 22 lid 1 sub f in plaats van sub e
  • Loonschalen artikel 24 halve periodieken zijn donker gemarkeerd
  • Artikel 25 Loonbetaling: Op (een bijlage bij) de specificatie moet ‘’onder andere’’ duidelijk leesbaar zijn vermeld   
  • Artikel 46 onder F: wijziging ‘’levenspartner’’ naar ‘’echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie de werknemer ongehuwd samenwoont of degene van wie de werknemer het kind erkent.’’

 

Toelichting:

Deze wijzigingen zijn vanaf 9 mei 2023 van kracht.

Uitzondering hierop is de eerste wijziging over de loongroepen 20-jarige. De nieuwe lonen voor 20-jarigen kunnen pas worden doorgevoerd na de AVV. Dat is omdat deze voor de groepen 3 t/m 5 iets lager worden. Voor 20-jarigen in dienst op moment van AVV wijzigt niets. Voor nieuw in dienst tredende 20-jarigen is de nieuwe loontabel van toepassing. Dit onderscheid wordt gemaakt omdat een bestaand hoger loon niet zonder meer verlaagd kan worden.

In de bijlage treft u de nieuwe CAO -tekst aan. 

 

Met vriendelijke groet,Federatie Textielbeheer NederlandMargie FerdinandusBuys Ballotstraat 44207 HT GorinchemTel.: +31 (0)85-9029381www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven