Compensatieregeling bij storingen

Met in de Staatscourant (nr. 56649) gepubliceerde wetswijziging krijgen zowel consumenten als bedrijven met ingang van 1 juli 2017 een financiële compensatie voor storingen van telefonie (vast en mobiel), televisie en internet. Met in de Staatscourant (nr. 56649) gepubliceerde wetswijziging krijgen zowel consumenten als bedrijven met ingang van 1 juli 2017 een financiële compensatie voor storingen van telefonie (vast en mobiel), televisie en internet. Storingen hebben grote gevolgen voor de economie. Daarom gaat een minimale compensatie gelden in geval van storingen die langer dan 12 uur duren. Een storing tussen 12 en 24 uur geeft recht op compensatie van ten minste één dertigste deel van de maandelijkse abonnementskosten en een storing tussen 24 en 48 uur op twee dertigste deel enzovoort. Providers mogen ook een andere vorm van compensatie aanbieden. Wel moet de klant hiermee uitdrukkelijk instemmen.

Scroll naar boven