Digitalisering textielservice neemt toe!

Dat ICT, digitalisering en big data ook binnen texielverzorging een prominente rol gaan spelen, is duidelijk. Het aantal bedrijven dat textiel voorziet van RFID-techniek neemt hand over hand toe. Naast persoonsgebonden goed wordt de techniek ook meer en meer ingezet voor platgoed. CleanLease gaat binnen een pilot UFH RFID-techniek voor 56.000 platgoedartikelen uitproberen en bezien of de gewenste efficiency gehaald kan worden. Deze techniek levert zowel CleanLease als haar klanten volop informatie over voorraadbeheer, verbruik en doorloopsnelheden. Oftwel big data die leidt tot meer inzicht en optimalisatie van het linnenmanagement.

Scroll naar boven