Effectief onderhoud verpleeguniformen vraagt professioneel gecertificeerd proces!

Het Britse LTC Worldwide stelt in een recente publicatie dat in de afgelopen vijf jaren een verandering is opgetreden in de reiniging en controle van dit textiel. In plaats van uit te gaan van “feedforward control” met inzet van thermische desinfectie wordt meer “feedback control” toegepast waarbij vastgesteld wordt of desinfectie daadwerkelijk is bereikt. Hiermee krijgen textielservicebedrijven meer ruimte om andere processen en lage(-re) temperaturen toe te passen. Een methodiek die binnen het Certex®-kwaliteitsmanagementsysteem al geruime tijd wordt toegepast met de “eindproductcontrole hygiëne” en de daarvoor gestelde eisen. Het artikel wijst ook op de risico’s als het gaat om thuiswassen van verpleeguniformen.

Vlekken voedingsbodem

De meeste vlekken in deze werkkleding bevatten eiwitten en/of plantaardig materiaal die een voedingsbodem vormen voor micro-organismen die tijdens de overdracht van het textiel naar de gebruiker of opslag in de kledinglocker in contact komen met het textiel. Om dit te voorkomen moet de voedingsbodem, de vlek dus, effectief verwijderd worden. Dit vraagt uiteraard om optimale processen met de juiste chemicaliën en effectieve controle op de effectiviteit van het reinigingsproces. Volgens de publicatie is thermische desinfectie middels een wasproces op 71o gedurende drie minuten  effectief voor het verwijderen van bacteriën en virussen behalve spoorvormende bacteriën. Thermische afdoding hiervan is mogelijk maar lastig; veelal wordt vertrouwd op spoelen en verdunnen van de concentratie sporen.

Thermisch reinigen onvoldoende

Vooral in de richtlijnen voor verpleeghuizen/thuiszorg wordt vertrouwd op desinfectie tijdens het finishen van kleding. Omdat veel kleding op lage temperaturen gewassen moet worden. De publicatie stelt dat dit vertrouwen onterecht is; het strijken van laken waarbij gedurende 25 seconden contact is met een strijkijzer op 184 graden of het finishen van kleding gedurende 22 minuten bij 155 graden is onvoldoende effectief. Bacteriën kunnen blijkbaar overleven in de vochtige naden. Een praktijkproef met kleding leverde op dat in een tunnelfinisher afgewerkte kleding binnen twee dagen begon te ruiken in de locker door bacteriën die zich weer vermenigvuldigd hadden.

Voorkeur gecertificeerd professioneel reinigen

De publicatie geeft aan dat zelfs professioneel reinigen om veel zorgvuldigheid, optimale processen en controle vraagt. Zaken die binnen Certex®-gecertificeerde bedrijven vanzelfsprekend zijn, mede omdat Risk Analysis Biocontamination Control (EN 14065) integraal onderdeel is van het kwaliteitsmanagementsysteem. Ook toont de publicatie aan dat hygiënisch verantwoord reinigen niet bereikt wordt in thuiswasproces. Dit vraagt om een heroriëntatie op de richtlijnen die binnen verpleeghuizen en thuiszorg van toepassing zijn! Zeker met inachtneming van de reactie van ter zake deskundigen op bovenstaande.

Zij stellen dat thermische desinfectie geen bacteriën dood maar slechts reduceert en dat deze overleven in o.a. ook dubbel gestikte delen. Zowel de mangel als de tunnelfinisher hebben op zich géén volledige desinfecterende en steriliserende werking! Er blijven altijd mirco-organismen achter hetgeen vraagt om een goede reiniging; op lage temperatuur wassen vraagt om wasprocessen met een chemisch/thermische desinfectie waarbij mede een CTGB1 erkend desinfectiemiddel wordt gebruikt. De kans dat dit bij het thuis wassen het geval is, achten wij zeer klein……!

1 College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)

 

Scroll naar boven