Europese Richtlijn “persoonlijke beschermingsmiddelen” wordt vervangen

In verband met een noodzakelijke revisie van de bestaande Europese Richtlijn 89/686/EEG voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) wordt deze vervangen door een Europese verordening. Belangrijkste wijzigingen zijn: • De Richtlijn wordt een Verordening die directe werking heeft en niet in nationale regels en wetgeving opgenomen hoeft te worden. Vertaling mag maar “eigen” interpretaties zijn niet toegestaan! Een strafbaarstelling bij overtreding moet wel in nationale regels opgenomen worden.
• Strengere eisen aan keuringsinstellingen die PBM’s keuren;
• Ook de importeur en distributeur zijn, naast de fabrikant en zijn wettelijk vertegenwoordiger, verantwoordelijk;
• Een aantal producten wijzigen van deze categorie. Zo gaan gehoorbescherming en broeken die beschermen tegen kettingzagen van categorie II naar categorie III.
• De geldigheidstermijn van keuringscertificaten wordt beperkt waardoor meer regelmatige evaluatie en toetsing van producten noodzakelijk wordt.

Scroll naar boven