FTN: prima eindresultaat met MJA3!

Het laatste sectorrapport MJA3 is opgesteld. Eind vorig jaar liep MJA3 af waarmee jarenlange, actieve deelname van FTN aan diverse convenanten, eveneens eindigde. Dit jaar verschijnt de laatste rapportage met de monitoringsgegevens over 2020. Het jaar van de coronacrisis.

Dat FTN succesvol deel heeft genomen, blijkt uit de mooie cijfers. 32,1% besparing in procesefficiency in 2020 ten opzichte van 2005. Dit betekent dat daarmee ruim voldaan is aan de eis van gemiddeld 2% per jaar. Terwijl met name door de coronacrisis de procesefficiencyverbetering achterbleef ten opzichte van eerdere jaren. Kijken we naar het totaalresultaat van de sector, dan zien we dat ruim 110% van de sectordoelstelling is gehaald.

FTN is voorstander van een nieuw MJA4-convenant en werkt hieraan, via MKB Nederland mee. Het overleg met de overheid is in volle gang. Duidelijk is wel dat een opvolger op een andere leest geschoeid wordt en zich focust op CO2-reductie.

Scroll naar boven