Hygiene in de strijd tegen MRSA, infecties en antibioticaresistentie

Het belang van dit onderwerp is evident. Jaarlijks worden in Europese zorginstellingen 2,6 miljoen infecties met resistente bacterien opgelopen, met geschat zo’n 25.000 dodelijke slachtoffers.

De maatschappelijke en economische consequenties zijn dus groot. Vandaar ook de enorme aandacht voor dit onderwerp. Ook nieuwe initiatieven worden opgestart, zoals het nieuwe project ‘health-i-care’, een door Europa gesubsidieerd project, dat aandacht geeft aan grensoverschrijdende infectiebestrijding en antibioticaresistentie. Het project heeft als doel innovatieve producten en technieken te ontwikkelen, waardoor de hygiënestandaarden zullen stijgen. Zo’n twintig consortia binnen het Euregio-gebied gaan hiermee aan de slag.

Bestrijding en preventie beginnen echter ook met een goed beleid en continue aandacht voor hygiëne. Onder andere als het gaat om textieltoepassingen als linnen en werkkleding. Vandaar dat de sector textielverzorging hygiëne al lang hoog in het vaandel voert. Hetgeen onder meer vertaald wordt in de strenge eisen die het Certex-kwaliteitsschema kent. Eisen die borgen dat textiel optisch schoon afgeleverd wordt, maar vooral ook in hygiënisch opzicht geen enkel risico vormen voor de gebruikers.

 

Scroll naar boven