Infectiepreventie verpleeghuizen: thematisch toezicht

Binnen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) wordt nog deze maand gestart met het thema toezicht op infectiepreventie in verpleeghuizen. Eerst worden pilots gestart bij vier zorgorganisaties, met ingang van november 2017 start IGZ met reguliere bezoeken. Twee nieuwe thema’s zijn de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde, die stuurt op infectiepreventie en antibioticaresistentie, en de verantwoordelijkheid van de bestuurder die de randvoorwaarden moet creëren. Van belang is dat binnen het verpleeghuis richtlijnen worden gevolgd. De Inspectie gaat controleren aan de hand van hygiëne- en infectiepreventierichtlijnen met een focus op onder meer kleding en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met name kleding is een interessant onderwerp omdat personeel van verpleeghuizen eigen kleding mag dragen, maar ook thuis mag wassen.

Scroll naar boven