ISO HLS-structuur zorgt voor vraagtekens

De nieuwe High Level Structure van ISO wordt breed ingevoerd. Onder andere ISO 9001 is hierop aangepast. Audits op basis van nieuwe normen hebben inmiddels de nodige ervaringen opgeleverd. Desgevraagd geeft de heer Schoenmakers van TÜV Nederland QA aan dat de bedrijven die meteen met nieuwe normen aan de slag zijn gegaan, vooral met “hoofdstuk 4” worstelden.

Hierin gaat het om de vertaling van trends en ontwikkelingen naar punten die voor de organisatie zowel in- als extern van belang zijn. Deze hoeven niet gedocumenteerd te worden maar zijn bepalend voor het managementsysteem waardoor de afweging wel of niet documenteren lastig is. Met name de actualiteit van “issues” zorgt voor knelpunten om die verdampt kan zijn op het moment dat het managementsysteem afgerond wordt. Het actueel houden van een document waarin bijvoorbeeld stakeholders, hun eisen, risico’s van het hieraan niet tegemoet komen en de beheersmaatregelen daarvoor in beeld zijn gebracht, zal de nodige aandacht vragen.

Bij audits blijken veel afwijkingen geregistreerd te worden op reeds bestaande en aangescherpte normeisen. En dus niet op de volledige nieuwe aspecten van de normeisen. De meest voorkomende afwijkingen zitten op de volgende onderdelen:
• De aantoonbaarheid van de benodigde competenties van personen (paragraaf 7.2 ISO 9001:2015);
• Getroffen beheersmaatregelen voor extern geleverde diensten (paragraaf 8.4.1 ISO 9001:2015);
• De gewijzigde eis over risico’s en kansen als input voor de directiebeoordeling (paragraaf 9.3 ISO 9001:2015).

TÜV Nederland QA auditeert textielservicebedrijven voor het kwaliteitsmanagementsysteem Certex® dat een ISO 9001-schema is en heeft inmiddels de nodige ervaringen met de High Level Structure en schemawijzigingen opgedaan. Ook Certex® wordt aangepast aan deze nieuwe structuur.

Scroll naar boven