Juiste maat bepalen door 3D scan techniek

3D scan technologie is volop in ontwikkelingen en kan worden ingezet voor het efficiënt bepalen van lichaamsmaten. In een recent project is nagegaan wat de nieuwe technieken zijn en welk operationeel voordeel ze bieden.Textielservicebedrijven die kleding aanbieden aan klanten hebben een manier nodig om de juiste maat aan de gebruikers te leveren. Op dit moment gebeurt dit vaak door het passen van kleding, handmetingen, of het doorgeven van de gewenste maten. Dit kost veel tijd en leidt regelmatig tot verkeerd uitgeleverde kleding. Door het gebruik van eenvoudige 3D scan technieken kan het opmeten van personen worden vereenvoudigd. Hiermee kan de theoretische ideale maat worden bepaald. Dit bespaart tijd bij het opmeten en verminderd de kans op het uitleveren van verkeerde maten en discussies met de klanten hierover. Met goede data over de gewenste maten van eindgebruikers kan de voorraad kleding worden verminderd, hetgeen een energiebesparing in de keten oplevert.

Op het gebied van 3D scannen en het bepalen van lichaamsmaten zijn volop ontwikkelingen die mede door online shops, games en 3D printen worden gevoed. De oplossingen van 3D scannen lopen uiteen van statische scanners met een hoge resolutie en navenant prijskaartje tot handheld producten die goedkoper zijn maar aan nauwkeurigheid vaak te wensen overlaten. Aan het lectoraat Fashion Research & Technology van de Hogeschool van Amsterdam is gevraagd om samen met TKT in een pilotproject de mogelijkheden van 3D scannen te onderzoeken.

In dit onderzoek zijn 5 methoden van maatbepaling onderzocht: handmetingen, passessie, SizeStream scanner, Sense handheldscanner en de fotoapplicatie van Quantacorp. Met een gebruikersgroep is nagegaan of nieuwe technieken om lichaamsmaten te bemeten een operationeel voordeel bieden. Hieruit blijkt dat mensen het prettig vinden als er geen direct contact met het lichaam is, zoals bij handmetingen, en de metingen dus met (dunne) kleding aan kan worden uitgevoerd. Daarnaast is de snelheid en eenvoud van de meting van belang zodat de maatbepaling efficiënt kan worden gedaan.

Ondanks dat handmetingen (door een ervaren persoon) en passessies tot goede resultaten kunnen leiden (mits de juiste maatrelatietabel wordt gebruikt) bieden de nieuwe technologieën mogelijkheden. De size stream scanner is nauwkeuring, maar meet op het lichaam en heeft enkele minuten nodig. De Sense scanner blijkt te gevoelig om betrouwbaar te kunnen meten. Door verschillen in afstand, bewegingen en invallend licht wordt de scan verstoord. Wellicht als deze wordt ingebouwd in een vast frame dat rondom de persoon draait, kan het werken.

Opvallend zijn de goede resultaten van de Quantacorp methode. Deze wordt als prettig ervaren en is snel. De maten als halsomvang worden verrassend goed gemeten terwijl andere minder nauwkeurig zijn. Optimalisatie biedt mogelijkheden om deze voorspellingen te verbeteren. Dit systeem maakt wel gebruik van een externe database om de gegevens uit te wisselen. Privacy blijft bij dataverzameling een onderwerp dat aandacht verdient bij de implementatie.

De volledige rapportage is na te lezen in de Kennis voor de Praktijk: 3D scannen; Juiste maatvoering voor kleding in textielservice.

Scroll naar boven