LipsPlus Goes wint FTN Energieprijs 2017

Op donderdag 16 november jl. werd tijdens het Nationaal Symposium Textielbeheer 2017 van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN), de FTN Energieprijs 2017 uitgereikt aan LipsPlus Goes.

Dit was de bekroning van opnieuw een succesvol jaar van energie-efficiency verbetering en CO2-reductie binnen de sector textielservice. Met een besparing van 3,7% over 2016 realiseert de sector wederom ruim boven de vereiste minimale 2% ten behoeve van CO2-reductie. Over de afgelopen vier jaar werd 12,6 procent gehaald waarmee de sector structureel bovengemiddeld goed scoort binnen het MJA3-convenant. Sinds de start van dit convenant werd cumulatief zo’n 50% energie-efficiency verbetering gerealiseerd.

De genomineerde bedrijven waren:

  • Berendsen B.V. (locatie Uden)
  • CleanLease B.V. (locatie Ooij)
  • LipsPlus B.V. (locatie Goes)
  • Modeluxe Linnen Services B.V. (Leiden)
  • Wasserij De Blinde B.V. (Heerenveen)

Na de presentaties liep de spanning op en werd LipsPlus Goes B.V. als winnaar van de FTN Energieprijs 2017 uitgeroepen! 

De heer William Harte (bedrijfsmanager LipsPlus Goes B.V.) mocht de prijs, wisselbeker en bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen uit handen van Stef de Win, voorzitter FTN. Alle genomineerden kregen, naast bloemen een oorkonde omdat zij allemaal uitstekende resultaten hebben gehaald die navolging verdienen.

Procedure
Op de FTN-website onder Archief M&T (http://www.brancheorganisatieftn.nl/?P=350) u als bijlage een kopie van de binnen FTN afgesproken criteria en boordelingsprocedure voor de FTN Energieprijs zoals die reeds 10 jaar worden gehanteerd. 

Hierbij volgen we onder andere de volgende stappen:
1.     Vaststelling hoogte besparing verslagjaar
2.     Vaststelling of hogere besparing dan branchegemiddelde in de daaraan vooraf gaande drie jaren is gehaald;
3.     Beoordeling punten door jury (8 – 10 onafhankelijke personen) is vervolgens bepalend.

Scroll naar boven