Newasco Neerlandia verkrijgt Defensie contract

Afgelopen maanden heeft er een Europese Aanbesteding plaatsgevonden voor het sluiten van een Raamovereenkomst voor wasserijdiensten bij het Ministerie van Defensie. Op basis van de gunningcriteria is Newasco Neerlandia naar voren gekomen.Na het winnen van de aanbesteding heeft Newasco op zeer korte termijn veel werk verzet om de dienstverlening voor Defensie over te nemen en zo snel mogelijk alle diensten aan te bieden. Hierdoor kon Defensie met zo weinig mogelijk hinder doorwerken. In de aanbesteding haalde Newasco de maximale punten op het gebied van duurzaamheid. 

Op de foto ziet u Mw. Mr. Mireille Hendriks-de Jonge van het Ministerie van Defensie en Leo Soons, directeur Newasco Neerlandia, die samen het contract tekenen.

Scroll naar boven