PERSBERICHT: Klimaatakkoord haalbaar: Direct 24% CO2-reductie per wasbeurt!

Het recentelijk gepubliceerde Klimaatakkoord heeft als doel de uitstoot van broeikasgassen met 49% terug te dringen in 2030. Diverse maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen wijzen de voorstellen af. Er is zeker één sector die dat niet doet en onmiddellijk een forse bijdrage kan leveren aan de doelstellingen: 24% CO2-reductie is met professionele textielreiniging realistisch haalbaar. 

Het Technologisch Kenniscentrum Textielverzorging heeft vastgesteld dat, als iedere Nederlander de was uitbesteedt aan professionele textielverzorgers, dit 24% CO2-besparing per wasbeurt oplevert. Een forse reductie van CO2-uitstoot. De huishoudelijke wasmachines en drogers verbruiken aanzienlijk meer energie en water dan de systemen van professionele textielreinigers. Zou de was van alle Nederlanders uitbesteed worden, dan is van de extra doelstelling die het kabinet gesteld heeft voor de “bebouwde omgeving” van 3,4 Mton CO2-reductie, meteen 12% gerealiseerd. Cijfers die belangrijk bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van de noodzaak om tot een verlaging van de CO2-uitstoot te komen.

Meer duurzaamheid
Door de was uit te besteden, dragen Nederlanders ook bij aan een enorme waterbesparing en vermindering van de plastic soep! Professioneel reinigen verbruikt gemiddeld 36% minder water; dat is 1.500 liter waterbesparing per persoon per jaar! Dit kan oplopen, met inzet van de nieuwste technieken, tot 80%, ruim het dubbele. Met de steeds warmere en drogere zomers een relevant gegeven!

Maar er is nog meer
Het wassen thuis draagt met ruim 33% substantieel bij aan de plastic soep. Bij iedere wasbeurt worden namelijk microvezels weggespoeld die in het milieu terechtkomen, per persoon per jaar tussen de 2 en 20 gram. Onder andere door filtratie en hergebruik van proceswater is berekend dat de professionele textielverzorging slechts een bijdrage van 0,1% levert!

Voor meer informatie:
FTN,
Peter Wennekes

ftn@brancheorganisatieftn.nl

Bronnen:
1) https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord/vraag-en-antwoord/wat-is-het-doel-van-het-klimaatakkoordSER, geraadpleegd 20 februari 2019
2) Henk Gooijer, Rainer Stamminger, Water and Energy Consumption in Domestic Laundering Worldwide- A Review, Tenside Surf. Det. 53 (2016), 402-409
3) www.co2emissiefactoren.nl, geraadpleegd 15 februari 2019
4) Henk Foekema, Lisanne van Thiel, Watergebruik thuis 2010, C7455, 28-10-2011, TNSNipo
5) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/01/voor-derde-jaar-op-rij-100-duizend-inwoners-erbij, geraadpleegd op 20 februari 2019
6) https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990, geraadpleegd op 20 februari 2019
7) MJA-monitoring Industriële natwasserijen, 2017 1021907041_D_0407
8) A.W. Wijpkema, Milieuverantwoord, hygiënisch wassen, Vergelijkende analyse van de milieubelasting van verschillende hygiënische textielreinigingsmethoden, TNO-rapport, 9 december 2014
9) FTN Ecotool, geraadpleegd op 15 februari 2020
10) Assessment document of land-based inputs of microplastics in the marine environment, OSPAR Commission, publication 705/2017, 2017.

Noot:
De Nederlandse Vereniging van Textielreinigers houdt zich al vele jaren bezig met onderzoek naar de milieubelasting van de diverse reinigingssystemen en heeft daartoe vele opdrachten gegeven aan onafhankelijke wetenschappers en gevestigde onderzoekinstituten om dit nader te onderzoeken en de resultaten daarvan in onafhankelijke rapporten te publiceren.

Scroll naar boven