USA: voorkeur voor met linnen gedekte tafels

De website Restaurant Hospitality (USA) geeft nadere informatie over trends in het gebruik van tafellinnen in restaurants. Restaurants stellen de inzet van tafellinnen meer ter discussie, voornamelijk ingegeven door de hieraan verbonden kosten.Uit de resultaten van een tweetal nationale onderzoeken blijkt echter dat de meerderheid van de klanten, 57%,  voorkeur heeft voor met linnen gedekte tafels. 62% van de klanten verwachten een hoger serviceniveau en 60% een hogere kwaliteitsniveau van het eten. 55% van de klanten is bereid meer te betalen als het restaurant tafels met linnen dekt.

Scroll naar boven