Werkgevers Textielverzorging gaan voor een moderne CAO Textielverzorging!

In vervolg op eerdere berichten willen wij u bij dezen graag informeren over de vervolgstappen in het proces om tot een nieuwe CAO Textielverzorging te komen.

Het onderhandelingsresultaat is door de leden van de brancheverenigingen met overtuigende meerderheid afgewezen.

Het niet in de CAO willen vastleggen en daarmee opvolgen van de gemaakte afspraken rondom de protocollen Duurzame Inzetbaarheid, Controle Orgaan en Modernisering door vakorganisaties blijft een struikelblok voor een akkoord. Zonder een goede verwoording van deze afspraken ontstaan de nodige risico’s voor bedrijven, als zij een praktische invulling van Pilots willen organiseren aangaande flexibilisering en zelfregulering van werktijden op de werkvloer. Pilots die essentieel zijn benoemd door de leden om hun bedrijven toekomstbestendig te houden en mee te werken aan duurzame inzetbaarheid bij een verkrappende arbeidsmarkt.

Aanvullend op de FTN-ledenraadpleging zijn door de vakorganisaties nieuwe (loon)eisen met een ultimatum gesteld. Onderdeel van de eisen is een ander loonbod, dat op de korte termijn lager, maar op de langere termijn hoger is. De brancheverenigingen gaan nu niet inhoudelijk reageren op dit ultimatum. Voorgesteld is om na de vakantieperiode te praten over de wijze waarop alsnog een vergelijk kan worden bereikt. Daarbij zal vanuit onze zijde het resultaat uit de ledenraadpleging leidend zijn.

Scroll naar boven