Wetgeving PER emissie aangepast

Sinds 1 januari is het activiteitenbesluit milieubeheer gewijzigd. Hierdoor zijn een aantal artikelen met betrekking tot PER emissie naar de omgeving en de aangrenzende bebouwing komen te vervallen. Om het activiteitenbesluit milieubeheer meer in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo is de emissiegrenswaarde van 0,25 mg/m3 voor de aangrenzende bebouwing en omgeving komen te vervallen zoals stond beschreven in artikel 4.96 t/m artikel 4.100.

Wel geldt nog steeds de emissie grenswaarde voor vluchtige organische stoffen van maximaal 20 gram per kilogram gereinigde en gedroogde kleding. Deze regelgeving is van toepassing op alle oplosmiddelen die in de stomerij kunnen worden gebruikt. Om dit aan te tonen, zal iedere textielreiniger een oplosmiddelenboekhouding bij moeten houden. Tevens geldt dat het afvalwater niet meer dan 0,1 mg/liter PER mag bevatten.

De wetgever gaat er vanuit dat als aan deze eisen is voldaan, de emissie ook binnen de normen valt. Het bevoegd gezag kan derhalve controleren op de oplosmiddelenboekhouding en de concentratie PER in het afvalwater.

Scroll naar boven