Akkoord CAO Textielverzorging 2022 – 2023

Per heden is het bereikte onderhandelingsresultaat tussen de CAO-partijen over een nieuwe CAO Textielverzorging voor 2022 – 2023 door alle partijen akkoord bevonden. Met deze CAO wordt de sector als partij op de arbeidsmarkt aantrekkelijker, onder meer door een nieuwe regeling inzake de EindeJaarsUitkering (EJU).

Hoe ziet het resultaat er uit?

  • De CAO sluit aan op de CAO 2020 – 2022;
  • De CAO krijgt een looptijd van 16 maanden van 2 januari 2022 tot 1 mei 2023;
    • Partijen bouwen in die periode aan een geheel nieuwe cao. De procesvoorwaarden waaronder dat zal gebeuren zijn vastgelegd;
  • De lonen stijgen in totaal met 6,6%;
  • Werknemers krijgen een eenmalige herfstgratificatie van € 100,- bruto;
  • De coronasteun voor de getroffen bedrijven die nu reeds gebruik maken van de steun als verwoord in de huidige cao, wordt nog een jaar herhaald.

Het nieuwe CAO-boekje zal naar verwachting per eind december beschikbaar zijn.

Scroll naar boven