Borging voedselveiligheid met nieuwe ISO 22000

De veiligheid van ons voedsel is van groot belang. Incidenten leiden vaak tot veel commotie en publiciteit. Met zo’n 200 ziektes die door de voedselketen verspreid worden, is de kans op een incident zeker aanwezig. Ook door de mondialisering van productie en handel. Veilige en duurzame voedselproductie verdient alle aandacht. Tot en met het moment van consumptie zijn er risico’s. Alle bij de voedselproductie betrokken partijen moeten daarom maximaal aan risicobeheersing doen.

De nieuwe ISO 22000:2018Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain, is net als ISO 9001 aangepast aan de High-Level Structure van ISO waardoor verschillende systemen makkelijker op elkaar aansluiten. Ook wordt – uiteraard – verwezen naar de “Codex Alimentarius” van de Verenigde Naties.

Stappenplan risicobeheersing

Onderdeel van de risicobeheersingsmethodiek zijn de zogenaamde HACCP-principes (Hazard Analysis and Critical Control Points); zeven stappen om risico’s te identificeren en maatregelen voor monitoring, meting en herstelacties te ontwikkelen. HACCP is destijds in de VS bedacht om de voedselveiligheid van astronauten te borgen en te voorkomen dat een missie zou mislukken wegens voedselvergifting.

De professionele textielservice-industrie heeft op basis van HACCP een eigen stappenplan ontwikkelt, namelijk de EN 14065 Risk Analysis Biocontamination Control; een HACCP-aanpak maar nu specifiek toegespitst op de industriële wasserij. De standaard borgt dat het gereinigde textiel “geschikt is voor het beoogde gebruik”. Of het nu gaat om gezondheidszorg, horeca en recreatie of de voedselindustrie.

Sterke combinatie

Het CERTEX®-kwaliteitsschema biedt een sterke combinatie waarin zowel ISO 9001 als EN 14065 samenkomen en zijn uitgewerkt in specifieke, op de industriële wasserij toegespitste eisen en aanbevelingen. Aangevuld met microbiologische criteria die de hygiënische kwaliteit van het gereinigde textiel borgen. CERTEX®-gecertificeerde bedrijven kunnen daardoor afnemers en gebruikers van textielpakketten garanderen dat dit “critical control point” voor hen afgevinkt kan worden!

Met CERTEX® wordt eigenlijk invulling gegeven aan de eisen van ISO 22000! Hetgeen bijdraagt aan het voorkomen van terugroepacties zoals Kellogg’s in de VS zeer recentelijk moest uitvoeren. Eén van hun producten is de oorzaak van Salmonella infecties. 73 mensen in 31 staten raakten besmet waarvan er 24 zijn opgenomen hetgeen natuurlijk uitermate vervelend voor is voor hen. En slechte PR oplevert voor Kellogg’s…….

Scroll naar boven