CAO TV Update (17 april 2023)

Beste leden,

Graag jullie aandacht voor onderstaande CAO TV Update:

Vertraging arbeidsvoorwaardenontwikkelingen

Afgelopen periode zijn werkgevers in het overleg met vakbonden onaangenaam verrast door een verharding vanuit FNV-zijde over de cao-naleving door onze bedrijven. Al jaren is het een grote wens vanuit FNV om structureel controles uit te voeren in de administraties om het naleven van de cao te controleren. Werkgevers zijn hier van meet af aan zeer terughoudend in geweest. FNV heeft werkgevers gemeld naar de rechter te willen stappen. CNV kiest voor verder overleg en pragmatische uitvoering van het cao-protocol waarin staat vermeld dat partijen eerst onderzoek doen.

Confrontatie FNV door rechtszaakdreiging

De stap naar de rechter is door FNV in het februari-overleg op tafel gelegd. Volgens FNV is met werkgevers overeengekomen een controleorgaan in te richten. Daarbij gaat FNV uit van structurele en frequente controles van alle bedrijven in de sector. Een wens die al sinds decennia geuit wordt in wisselende standpunten en in diverse overleggen maar waarop vanuit werkgeverszijde zeer terughoudend is gereageerd. Reden hiervoor is dat de cao voldoende voorziet in een klachtenprocedure over niet-naleven van de cao, amper meldingen binnenkomen, overbodige regeldruk en kosten moet worden voorkomen, maar bovenal dat werkgevers uitgaan van wederzijds vertrouwen. Dit soort controles levert hieraan geen bijdrage. Omdat werkgevers openstaan voor de wens is uiteindelijk in het cao-protocol bepaald eerst een pilot uit te voeren. De uitvoering hiervan is door prioritering tijdens de crisisperioden vertraagd. FNV heeft nu besloten juridisch onderzoek te doen naar de afspraak van een controleorgaan om het instellen hiervan vervolgens af te dwingen via de rechter. Daarop is door werkgevers besloten om tijdelijk het overleg te schorsen onder een dringend verzoek aan FNV om focus te houden op de volle agenda van samenwerking en bouwen aan een nieuwe cao. Een nieuwe cao die gelijk ook mogelijke misverstanden over de uitvoering van onze arbeidsvoorwaarden moet voorkomen.

Vertrouwen onder druk

FNV-onderhandelaars hebben recent werkgevers gemeld meer tijd nodig te hebben en verder geen inhoudelijke argumenten uit te wisselen over hun juridisch onderzoek. Daarbij houden zij vast aan een gang naar de rechter. Werkgevers blijven open staan voor overleg dat nu gepland staat voor eind mei. Daarbij hebben werkgevers laten weten dat indien FNV doorzet met een gang naar de rechter dit een forse stap terug is in het opgebouwde vertrouwen en dat zij hierover het gesprek willen voeren met alle partijen. Met het stilleggen van het overleg is ook de toekomst van het bouwen aan een nieuwe cao ongewis en op zijn minst vertraagd. Werkgevers hebben behoefte aan een solide basis voor de sociale dialoog met vakbonden op landelijk niveau. Hieraan is de afgelopen jaren stevig gewerkt. Alleen in goed vertrouwen is het bouwen van een nieuwe cao en pensioenafspraken mogelijk.

Scroll naar boven