CAO TV Update (30 januari 2023)

Beste leden,

Al eerder hebben de vakbonden laten weten dat hun leden akkoord hebben gegeven op het bereikte onderhandelingsresultaat voor de CAO Textielverzorging 2023.
De nieuwe CAO is aangemeld en daarmee vanaf 1 januari formeel geldend.

In de nieuwe loontabel zijn de loonstijgingen verwerkt zoals deze met de vakbonden zijn overeengekomen.

Looptijd van de CAO is kalenderjaar 2023
De nieuwe CAO gaat in op 1 januari 2023 en geldt tot en met 31 december 2023.

PAWW
Er wordt nog steeds aan gewerkt aan het opnieuw deelnemen aan de regeling. Dit is immers wat zowel werkgevers als de vakbonden beogen. Helaas is er nog geen antwoord te geven op een aantal vragen dat de beëindiging oproept. Gewacht moet worden op informatie vanuit Raltex en Stichting PAWW.

Nog steeds geldt het advies geen premies te innen en rekening te houden met het terugstorten van premies die eventueel zijn geïnd over oktober 2022. Ook moet de afdracht aan PAWW stoppen. Het is niet duidelijk of de regeling met terugwerkende kracht gestart kan worden.

Raltex hebben wij wederom benaderd; zodra wij een update hebben, zullen wij u informeren.

Scroll naar boven