CAO TV Update (18 augustus 2021)

CAO Textielverzorging: definitieve tekst!

De definitieve tekst van de CAO Textielverzorging 2020 – 2021 is vastgesteld. Deze treft u als bijlage aan. De tekst is tevens op de website beschikbaar via deze link:

https://www.brancheorganisatieftn.nl/ftn-kennisbank/organisatie-en-arbeid/

FTN heeft namens werkgevers het CAO-akkoord ondertekend.

De aanvraag voor de AVV-procedure is middels een “Kennisgeving van Ontvangst” door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bevestigd voor ontvangst per 4 augustus jl. Hiermee is de CAO van toepassing.

Zodra de AVV-goedkeuring binnen is, zullen wij u terstond informeren.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Postbus 10
4060 GA Ophemert
Tel.: +31 (0)344 65 04 37
www.ftn-nl.com

Scroll naar boven