CAO TV Update (22 december 2021)

Invoering Generatiepact: voorlopige informatie

Onderstaand sturen wij u een vooralsnog voorlopige instructie voor de invoering van het Generatiepact. Later volgt aanvullende informatie.

Stappen invoering Generatiepact artikel 41A

  1. Check werknemers die in aanmerking komen: LG2 en LG3 en chauffeurs > 50% in dienst;
  2. Werknemer heeft een minimum van vijf aaneengesloten dienstjaren bij werkgevers binnen de cao Textielverzorging;
  3. Leeftijd 5 jaar voor de AOW leeftijd, dus 2022: 61 jaar+ 7 maanden, 2023 61 jaar +10 maanden en vanaf 2024 62  jaar.
  4. De werktijd wordt met 20% ingekort (80% van de reeds overeengekomen werktijd).
  5. Het salaris wordt 92,5% van het oorspronkelijke: dat betekent dat het fulltime loon uit de salaristabel * de oorspronkelijke parttimefactor  * 92,5%. Daarna volgen de gebruikelijke berekeningen voor toeslagen, etc..
  6. Het basis pensioengevend salaris (het bedrag zonder toeslagen) wordt berekend op de oorspronkelijke salaristabel * oorspronkelijke parttimefactor en is daarmee 100% (zo nodig worden de nieuwe toeslagen hierbij meegenomen). De premieverdeling over het gehele bedrag wijzigt niet.
  7. Vanaf het moment van deelname aan het Generatiepact vervalt de senior verlofregeling artikel 41. In combinatie met artikel 50 betekent dit dat de werknemer geen aanspraken meer kan maken op deze afspraak uit het verleden, mocht de werknemer dit beschouwen als een doorlopend recht op basis van de gedachte dat de CAO een minimum is.

Van belang is deze afspraak goed vast te leggen in het personeelsdossier als onderdeel van de arbeidsovereenkomst.

In de kern is een werknemer voor 80% van zijn bestaande werktijd inzetbaar binnen de gangbare werktijdenregeling. Het betekent niet dat een werknemer per werkdag minder uren gaat werken. De invulling is de invulling die past bij de werktijdenregeling en de afspraken daarover in de cao en bedrijfsregeling, dan wel hetgeen de werknemer en ondernemer samen op basis daarvan overeenkomen. Het salaris wordt met 7,5% verlaagd. De pensioenopbouw over het basissalaris blijft gelijk. In de pensioenaangifte MITT kan de generatiepactregeling opgenomen worden.

Voor eventuele vragen is het secretariaat steeds beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Peter Wennekes

Scroll naar boven