CAO TV Update ( 25 mei 2023 )

Beste leden,

Eerder berichtten we over de vertraging in de arbeidsvoorwaardenontwikkeling die is ontstaan door de verharde opstelling van FNV over controles op de naleving van de CAO (zie update 17 april).

Deze week hebben we helaas in het overleg met vakbonden moeten constateren dat hierin nog geen wijziging zichtbaar is. De druk van een rechtszaak blijft op tafel liggen. Daarmee blijft het stilleggen van het overleg gecontinueerd.

Natuurlijk zitten we niet stil. Er zijn momenteel tal van ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied. Zo komt de nieuwe pensioenwet er aan en nieuwe wetgeving rondom tijdelijke inzet en oproep, inhuur en zelfstandigen. Vanzelfsprekend monitoren we daarnaast ook alle economische gevolgen die invloed hebben op de arbeidsinzet.

Zodra we meer nieuws hebben volgt een update.


Met vriendelijke groet,

Federatie Textielbeheer Nederland

Margie Ferdinandus

Buys Ballotstraat 4
4207 HT Gorinchem
Tel.: +31 (0)85-9029381
www.brancheorganisatieftn.nl/

Scroll naar boven