De markt vraagt om meer hygiëne; kans voor textielverzorging?!

Hygiëne was altijd al een topic van toenemend belang in de maatschappij, maar nu met het coronavirus wordt het onderwerp relevanter dan ooit. In het wetenschappelijke artikel ‘Trends in Laundry by 2030’ (geschreven door de Washing Board of Excellence) wordt hygiëne als trend gedefinieerd en marktdriver voor groei. Daar lijkt nu een versnelling in te gaan komen als textielreinigers en wasserijen de toegevoegde waarde van ‘hygiënisch schoon’ weten te verkopen.

Voorkomen van infecties

Wat is hygiëne? Er zijn tal van ingewikkelde definities, maar simpel gezegd gaat het om het voorkomen van infecties. Dat is dus ook de toegevoegde waarde van hygiënisch schoon wasgoed: voorkom dat het textiel bijdraagt aan infecties. Toepassingen waar hygiëne van belang is (zoals een ziekenhuis) gebruiken textiel juist om verspreiding van infecties te voorkomen. Tegelijkertijd kan textiel als drager voor microben, bacteriën en virussen fungeren en moet er dus zorgvuldig mee om worden gegaan. Hierbij speelt deskundige textielverzorging een belangrijke rol. Klanten mogen gegarandeerd hygiënisch schoon textiel verwachten. Om deze belofte waar te maken hebben toeleveranciers monitoringtechniek ontwikkeld welke textielservicebedrijven beter in staat stelt de batches te monitoren op hygiënisch schoon wasgoed.

Hygiëne = trending topic

In lijn der verwachting is de aandacht voor hygiëne in de maatschappij (met hulp van de media) enorm gegroeid sinds de coronacrisis. Hierbij werd de relatie tot textiel ook opgemerkt. Diverse industriële wasserijen werden genoemd in relatie tot de zorginstellingen en ziekenhuizen. Er werd bijvoorbeeld bij LIPS+ een rapportage gemaakt over het wasproces van corona-besmet wasgoed op SBS6 en Omroep Gelderland. Onder het motto ‘never waste a crisis’ is te zien dat diverse textielservicebedrijven en belangengroepen wereldwijd de coronacrisis aangrijpen om de toegevoegde waarde van hygiënisch schoon wasgoed te profileren. En met succes! Op tal van mediakanalen (online en offline) worden artikelen gepubliceerd of items gemaakt. De zorgsector staat uiteraard in het middelpunt in deze tijd, maar er ligt zeker een kans voor textielservicebedrijven om aan te sluiten bij klanten in de zorg en zo op een spraakmakende manier de aandacht te trekken.

Hygiëne = trending topic

Hygiëne door de tijd

Terugkijkend naar de ontwikkelingen afgelopen jaren wordt al langer gesproken over het risico van nieuwe virussen die zich ontwikkelen en bacteriën die resistent worden. De globalisering resulteerde in steeds meer vliegbewegingen en contact tussen mensen. Daar komt de vergrijzing als trend nog bij. Enerzijds resulteert deze in een grotere vraag in de zorg, anderzijds wordt de risicogroep van patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis (ouderen zijn kwetsbaarder) groter. In de thuiszorg – zeker met de coronacrisis van vandaag – zullen ook steeds meer vragen gesteld worden omtrent hygiëne. Verplegers reizen van patiënt naar patiënt en wassen de werkkleding vaak thuis met het reguliere wasgoed. Hoe wordt hygiëne in dit proces ooit consequent geborgd? Hierbij zal het economisch belang ook goed zichtbaar worden. De coronacrisis kost de samenleving enorme bedragen en met een recessie op het oog zullen klanten, overheden en andere stakeholders heel wat meer oog hebben voor hygiënisch schoon wasgoed waarmee risico’s voor crosscontaminatie worden geminimaliseerd.

Meer oog voor hygiënisch schoon wasgoed

Verschillende soorten ziektes & bacteriën

Naast het coronavirus zijn er uiteraard nog tal van andere virussen zoals Hepatitis, Tuberculose, AIDS, MRSA, Norovirus, etc. Over het Norovirus wordt nog regelmatig gerapporteerd. In Nederland worden ieder jaar zo’n 500.000 mensen gekweld door deze nare buikgriep. Het virus is zeer besmettelijk en wordt overgedragen door ontlasting of braaksel welke wel drie weken besmettelijk kan blijven. Voornamelijk in zorginstellingen en ziekenhuizen is de uitbraak van een dergelijk virus een groot risico. Textielservicebedrijven die een hygiënisch schone wasdienst aanbieden, kunnen het risico van crosscontaminatie van een dergelijk virus via textiel voor de klant in de zorg minimaliseren.

Relevante segmenten voor hygiënisch schoon wasgoed

Vandaag de dag bestaat er een vraag voor hygiënisch schoon wasgoed in onder andere de volgende subsegmenten:

  1. Ziekenhuizen; linnen, werkkleding en OK-kleding
  2. Verzorgingshuizen; linnen, werkkleding en bewonerswas
  3. Voedselproductie & -distributie (door de hele keten); werkkleding
  4. Farmacie-productie & -distributie; werkkleding
  5. Cosmetische productie & distributie’ werkkleding
  6. Hotels & restaurants; linnen en werkkleding
  7. Openbare toiletten; handen wassen en overige hygiëne
Door testen de hygiëne naar een hoger niveau tillen

Besmet wasgoed in de gezondheidszorg

In het begin van 1900 werd reeds duidelijk dat het wasgoed in ziekenhuizen (vooral in de OK, oftewel operatiekamer) zeer besmettelijk kan zijn. Zoals bekend is dit dan ook het meest relevante segment voor hygiënisch schoon wasgoed. In de jaren zestig zijn ziekenhuizen en wasserijen standaarden gaan beschrijven met betrekking tot besmet wasgoed. Waar de commerciële wasserijen historisch gezien een focus hadden op het wasgoed van consumenten, verschoof deze focus naar wasgoed in de zorg met een combinatie van linnenverhuur en hygiënisch schoon wasgoed. De microbiologische standaard (aantal CFU (colony-forming-units) per cm2 of dm2) per land wijkt steeds af, afhankelijk van gemaakte keuzes door de autoriteiten. Een overzicht van deze standaarden per land is hieronder opgenomen in de tabel.

EN 14065: HACCP voor textielservice

In de voedselindustrie en diverse horeca-segmenten is HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) een verplichte standaard om het proces te controleren en contaminatie van voedsel te voorkomen. Oorspronkelijk komt de HACCP uit de ruimtevaartindustrie. In 2003 werd de standaard onder de EN 14065 hygiënemanagementstandaard opgezet voor professionele textielservicebedrijven. In augustus van 2016 werd de standaard aangepast. Er kwam meer nadruk te liggen op procesvalidatie waarbij de veiligheid gemeten wordt. De normwaardes zijn (nog steeds) flexibel waardoor het productieproces in de wasserij aangepast kan worden aan de specifieke klantwensen & eisen. Tegelijkertijd is de EN 14065 zo een standaard die voor ieder segment waar hygiënisch schoon textiel gewenst is toegepast kan worden. Ook gaat de standaard perfect samen met de ISO 9001 kwaliteitsmanagementstandaarden welke veelal worden gebruikt in textielverzorging.

Certificatie staat voor vertrouwen

Als het over wetgeving, standaarden en certificatie gaat, zijn er altijd twee aspecten van belang. Ten eerste moeten er veilige processen worden geborgd (ook gericht op de werknemer) welke steeds opnieuw een eenduidig kwaliteits- en hygiëneniveau halen. Ten tweede moeten deze zaken bijdragen om het vertrouwen van klanten te krijgen. Steeds opnieuw, worden de behoeftes naadloos ingevuld zodat de klant geen omkijken heeft naar het linnen of de kleding. Thomas Krautschneider, eigenaar van Salesianer Miettex zegt in een artikel op WOPCOM: ‘Wij hebben onze hygiënegarantie als keurmerk geregistreerd. Op die manier bieden we onze klanten en de eindgebruikers de garantie dat er volgens textiel-re-conditioneringsprincipes wordt gewerkt, zoals voorgeschreven door instanties zoals het RKI in Duitsland. In de sensitieve hygiënesector, willen we hiermee een sterke boodschap naar klanten en eindgebruikers sturen welke resulteert in de nodige aandacht en bewustwording.’

Hygiëne in de horeca

Toerisme is, of beter gezegd was, wereldwijd een van de grootste en continu groeiende sectoren. Door de groei in internationaal toerisme kunnen bacteriën en ziektes sneller worden verspreid, zie het huidige coronavvirus. Ook SARS (2002-2003) en H1N1 (2009-2010) zijn pandemieën die door het groeiende internationale toerisme sneller konden verspreiden. Zowel de (internationaal georiënteerde) hotels als restaurants hebben hier in toenemende mate last van en zullen (zeker nu) verantwoordelijkheid willen nemen door risico’s te minimaliseren. In onderzoeken over de afgelopen jaren werd al duidelijk dat reizigers steeds meer belang hechten aan hygiëne. De vraag is echter hoe de gast in staat is dit te beoordelen? Hygiënisch schoon is optisch immers niet te verifiëren. Hier biedt certificering de meest voor de hand liggende uitkomst. Voor de horeca bestaan geen formele richtlijnen, zoals dat voor gezondheidszorg van toepassing is. Wellicht dat hier met de opstart van het toerisme na de coronacrisis ook een kans ligt om nadere protocolafspraken te maken omtrent hygiënisch schoon linnen zodat het internationale toerisme weer sneller op het oude niveau van voor de crisis uit kan komen.

Hygiënisch schoon linnen?

Hygiëne-alert voor restaurants: Linnen draagt bij aan een corona-vrije tafel!

Een mooi voorbeeld in de horeca is het gebruik van tafellinnen. Bij het ontwikkelen van corona-protocollen in de horeca wordt volop gezocht naar veilige manieren om klanten van dienst te kunnen zijn. Hierbij kan tafellinnen en bedrijfskleding voor een belangrijk deel ondersteunen. Er is aangetoond dat bacteriën volop aanwezig blijven bij ongedekte tafels, zelfs als deze na ieder etentje worden schoongemaakt. Tafellinnen resulteert in een 5 keer zo schoon tafeloppervlak. Daar komt nog bij dat gasten alleen de eigen set tafellinnen gebruiken daar deze steeds wordt verschoond en obers of serveersters alleen de hoeken van een tafelkleed aan hoeven raken. Hierdoor wordt de kans op crosscontaminatie verkleind en kunnen gasten dus genieten van de horeca met minder risico. In dit geval moet de leverancier van het linnen natuurlijk wel beschikken over een wasproces waarmee hygiënisch schoon wasgoed wordt geleverd.

Diensten om hygiëne te borgen

Met de komst van digitalisering doen zich kansen voor om hygiëne beter te borgen in het wasproces. In de productie en de logistiek wordt data verzameld welke met klanten kan worden gedeeld als additionele dienstverlening. Leveranciers zoals LCT-Textilligence leveren distributiesystemen welke worden toegepast door textielservicebedrijven, zodat alleen geautoriseerd personeel toegang kan krijgen tot bepaalde werkkleding (zowel bij pool of persoonsgebonden textiel) en de kans op crosscontaminatie wordt geminimaliseerd c.q. voorkomen. Tegelijkertijd kan via dergelijke distributiesystemen worden geïdentificeerd welke drager welk stuk textiel heeft meegenomen en wanneer deze weer wordt ingeleverd. Heeft een eindgebruiker vanuit hygiëne-oogpunt te lang een kledingset niet gewisseld, dan kan deze geautomatiseerd worden geïnformeerd. Ook voor het linnengoed kan dit een rol spelen, het aantal wisselingen wordt compleet transparant. Tevens is het mogelijk met een druk op de knop de nodige managementrapportages te produceren die ook weer met klanten gedeeld kunnen worden. Aanvullende mogelijkheden van deze digitale techniek is functionaliteit zoals gepersonaliseerde textielkosten, personeelsprofielen met bepaalde rechten inrichten en de levenscyclus van het textiel kan gemonitord worden (waardoor ook het aantal vermissingen verminderd kan worden). Deze opgebouwde data stelt textielservicebedrijven in staat om hygiëne-afspraken vast te leggen in contracten waarmee de toegevoegde waarde naar klanten wordt vergroot.

Scroll naar boven