Duurzaam en circulair textiel in 2030

Vorige week introduceerde de Europese Commissie haar visie en strategie om de eerder aangekondigde duurzame en circulaire doelstellingen op het gebied van textiel te realiseren, als onderdeel van het EU GreenDeal Programma. Alle lidstaten en bedrijven worden aangemoedigd om de doelstellingen van de strategie te ondersteunen.

Er wordt echter geen enkele keer genoemd dat professionele textielverzorging een van de opties is om de belasting van textiel voor de omgeving van vandaag en morgen met succes te verminderen. Er is dus nog veel werk aan de winkel om de EU-politici ervan te overtuigen dat professionele textielverzorging een van de belangrijkste oplossingen biedt om de gestelde doelen te realiseren.

De Visie 2030 van de Commissie voor textiel
De EU werkt aan een Transitietraject voor het textielecosysteem om de groene en digitale transities succesvol te realiseren en het ecosysteem veerkrachtiger te maken. Vandaag markeert de start van een co-creatieproces, waarin stakeholders worden uitgenodigd -via een enquête en workshops- om concrete acties voor te stellen en toe te werken naar deze gemeenschappelijke doelstellingen.

Hun visie houdt in dat:

 • Alle textielproducten die op de EU-markt worden gebracht, moeten duurzaam, herstelbaar en recyclebaar zijn.
 • “Fast Fashion is uit de mode”
 • Focus op winstgevend hergebruik en reparatieservices
 • Een concurrerende, veerkrachtige en innovatieve textielsector die in de hele waardeketen verantwoordelijkheid neemt voor haar producten.
 • Circulaire kleding wordt de norm.

Kernacties in de textielstrategie van de EU

De Commissie richt zich op 8 maatregelen:

 1. Stel ontwerpeisen aan textiel om ze langer mee te laten gaan, gemakkelijker te repareren en te recyclen
 2. Introduceer een duidelijker digitaal productpaspoort
 3. Greenwashing aanpakken
 4. Omgekeerde overproductie en overconsumptie
 5. Verplichte uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel met eco-modulatie van vergoedingen
 6. Pak het onbedoeld vrijkomen van microplastics uit synthetisch textiel aan
 7. Beperk de export van textielafval
 8. Stimuleer circulaire bedrijfsmodellen, inclusief hergebruik- en reparatiesectoren

PTC Actieprogramma
Inmiddels zijn er binnen de PTC-industrie diverse initiatieven genomen om in dit kader projecten en activiteiten op te zetten. In de nabije toekomst worden meer initiatieven verwacht in Europese landen. Hierdoor ontstaan ​​nieuwe marktkansen voor innovatieve PTC-bedrijven. Een uitdagende ontwikkeling na een lange tijd van tegenslagen voor de branche.

Scroll naar boven