Extreme stijging kostenontwikkeling Textielverzorging

De extreme kostenstijgingen die zich thans voordoen raken de bedrijfseconomische ontwikkeling van vrijwel alle branches en daardoor ook die van Textielverzorging. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen ingegeven door Corona maar ook door de gebeurtenissen in Oost-Europa. Voor Textielverzorging gaat het dan vooral om de hoge kostenstijgingen in:

  • Energiekosten
  • Afschrijvingskosten (textiel)
  • Grond- en hulpstoffen (chemie)
  • Transportkosten (brandstof)

FTN en ook NETEX voeren een actieve lobby richting overheden, brancheorganisaties en andere stakeholders.

Voornaamste doel voor dit moment is partijen uit te nodigen redelijke afspraken te maken die ervoor zorgen dat de continuiteit van dienstverleningen richting de afnemers/gebruikers geborgd kan blijven.

Scroll naar boven