FTN formeert projectteam Big data

Onder andere tijdens het Laundry Experience Event op 17 en 18 maart werd aandacht besteed aan ICT, big data, digitalisering en robotisering. Ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. FTN heeft de unieke kans om mee te doen aan een grootschalig project dat door de TU Eindhoven uitgerold wordt. In samenwerking met diverse partijen, waaronder andere universiteiten maar vooral ook het bedrijfsleven, worden technieken en modellen ontwikkeld waarmee betere voorspellingen gedaan kunnen worden, de efficiency in transport en voorraadbeheer verbeterd kan worden alsmede klantenservice. De start van het project is voorzien in september van dit jaar.

FTN wil graag ook MKW-bedrijven uitnodigen om deel te nemen aan dit project. In teamverband kan “Big Data” vertaald gaan worden naar concrete plannen en acties die de wasserijen toegepast kunnen worden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het FTN-secretariaat.

Scroll naar boven