FTN Milieu en Techniek: gevarieerd programma en bedrijfsbezoek

Donderdag 28 juni verzamelden FTN-leden zich op een unieke locatie, De Lokeend bij  de  Vinkeveense Plassen. Hier werd de Themabijeenkomst Milieu & Techniek gehouden. Bijzonder was dat dit keer door de aanwezigen, voorafgaand aan de vergadering, Wasserij De Plassen bezocht kon worden. Van deze mogelijkheid werd goed gebruik gemaakt! Wasbazen blijven het leuk vinden om bij een ander in de keuken te kijken!

Activiteitenbesluit

Het programma bood verder veel variatie en actualiteit. Natuurlijk werd toegelicht welke projecten afgerond zijn en welke nog op de rol staan. Over de PGS 31 “Overige vloeistoffen: opslag in ondergrondse en bovengrondse tankinstallaties” werden toehoorders geïnformeerd over het proces van totstandkoming en de resultaten van de inbreng die FTN in 2015 geleverd heeft. Tevens werd de Energie Prestatie Keuring geïntroduceerd. Een nieuw instrument om bedrijven, die niet aan MJA3 deelnemen, te helpen met het opstellen van energiebesparingsplannen. Met de voorgenomen wijziging in het Activiteitenbesluit wet milieubeheer en de informatieplicht richting toezichthouder een welkome ondersteuning.

Passende mode

Speciale aandacht ging uit naar het project “Passende Mode via internet” waarover mevrouw Walravens een interessante presentatie gaf. Digitale meten van pasvormen en maten leidt tot meer efficiency in het textielmanagement. Een doel dat ook nagestreefd wordt door een ander project, namelijk Data2Move Laundry. Tijdens het NST 2017 leek dit nog een ver-van-mijn-bed-show. Nu worden drie concrete projecten bij FTN-leden ontwikkeld. Projecten die voortkomen uit vraagstukken die de branche heeft. En dus aansluiten op de werkelijke, dagelijkse praktijk van textielservicebedrijven.

Al met al een geslaagde bijeenkomst mede omdat er ook voldoende tijd was om te netwerken, contacten aan te halen en informatie uit te wisselen!

Scroll naar boven