Sectorindeling: aanpassingen wet met terugwerkende kracht!

Aan de sectorindeling en – code hebben wij eerder aandacht besteed, met name om u te informeren over de juiste sectorcode 49 waaraan gunstige tarieven/promillages zijn gekoppeld voor de premieheffing WW, ZW en WGA. Het ministerie van SZW heeft maatregelen getroffen om knelpunten met betrekking tot de sectorindeling weg te nemen. Deze maatregelen hebben een terugwerkende kracht tot 29 juni 2018 17.00 uur. Maatregelen zijn nodig omdat de indeling niet meer past bij de huidige economie en weinig prikkels biedt om werkloosheid te voorkomen. Werkgevers vertonen in toenemende mate shopgedrag om zo min mogelijk premies af te hoeven dragen.
De onderstaande maatregelen hebben géén effecten op de bestaande sectorindeling van bedrijven.

 1. Wijzigingen in de sectorindeling op verzoek van de werkgever zijn niet meer mogelijk met terugwerkende kracht.
  Kon altijd met terugwerkende kracht van maximaal vijf jaar een indeling gewijzigd worden op aanvraag van de werkgever, nu kan een wijziging alleen met een toekomstige datum doorgevoerd
  worden. Premies kunnen niet teruggevraagd worden. Wel kan de Belastingdienst nog steeds met terugwerkende kracht de indeling wijzigingen als werkgevers te weinig premies hebben betaald.
 2. Gesplitste aansluitingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
  Voor nieuwe ondernemingen met verschillende bedrijfsonderdelen geldt dat nu nog maar één sectorcode geldt; gesplitste indelingen kunnen niet meer aangevraagd worden.
 3. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen.
  Op verzoek konden werkgevers binnen een concern en nevenbedrijven en –instellingen worden ingedeeld in dezelfde sector. Zulke verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.
Scroll naar boven