FTN trekt aan bel bij horeca

Vanwege de enorme kostenstijgingen waarmee de sector geconfronteerd wordt en de beperkte of ontbrekende ruimte deze door te berekenen, voert FTN campagne richting ketenpartners. Recentelijk is onder meer een persbericht uitgestuurd naar de drie belangrijkste horeca-vakbladen. Ook het vakblad Textielbeheer besteedt aandacht aan dit onderwerp. Met diverse stakeholders, waaronder Koninklijke Horeca Nederland, wordt overleg gevoerd om te kijken op welke wijze oplossingen gevoerd kunnen worden om dit groeiende probleem het hoofd te kunnen bieden.

Ook binnen de gezondheidszorg is inmiddels met diverse partijen overleg gevoerd, hetgeen tot afspraken over diverse vervolgbesprekingen heeft geleid.

Scroll naar boven