Nederlandse Arbeidsinspectie vervangt Inspectie SZW

De naam Inspectie SZW is per 1 januari jl, veranderd in Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze naamswijziging sluit aan op de naam van de Europese arbeidsautoriteit, namelijk de European Labour Authority. Arbeidsinspectie is ook een gangbare term die meer gebruikt wordt dan de naam Inspectie SZW die ook tot het misverstand kan leiden dat deze dienst de taak heeft om toezicht te houden op het ministerie van SZW.

De Netherlands Labour Authority wordt afgekort tot NLA. Het adres van de website is nu www.nlarbeidsinspectie.nl. Ook alle e-mailadressen van de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn gewijzigd. Het meldnummer alsmede het (post-)adres blijven ongewijzigd.

Scroll naar boven