Herstel vertrouwen vóór aanvang cao-onderhandelingen Textielverzorging

FNV publiceerde 1 november de resultaten van een enquête onder alle wasserijmedewerkers van Nederland. Op basis van de conclusies stelt de vakbond nu een voorstellenbrief op aan werkgevers voor de nieuwe cao Textielverzorging. Maar eerst moeten alle partijen voor overleg met elkaar aan tafel op basis van wederzijds vertrouwen, vinden FTN en NETEX.

Wat is de stand van zaken?

De brancheverenigingen Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) en de Nederlandse Vereniging van Textielreinigers (NETEX) pleiten al enkele cao-rondes voor modernisering en flexibilisering van de huidige cao Textielverzorging. Want duurzaamheidseisen, robotisering en meer technische ontwikkelingen zijn noodzakelijk om de textielsector toekomstbestendig te maken én te houden. Met een nieuwe cao die recht doet aan goed werkgeverschap en het perspectief voor werknemers versterkt. Constructieve gesprekken hierover – begin 2023 – met de vakbonden CNV en FNV lopen echter op niets uit en zijn zelfs tweemaal geschorst. FNV maakt deze gesprekken over de noodzakelijke modernisering en flexibilisering namelijk onmogelijk door meer cao-controles te eisen in de sector. De vakbond dreigt al maanden met een rechtszaak om hun eis kracht bij te zetten. Volgens FTN en NETEX ontbreekt hierdoor de belangrijkste basis voor constructieve gesprekken – laat staan onderhandelingen – volledig: vertrouwen in elkaar.

Wat willen FTN en NETEX nu doen?

Werkgevers stellen cao-onderhandelingen dus niet uit, zoals FNV suggereert. Er is de afgelopen periode juist op initiatief van werkgevers via formeel én informeel overleg geprobeerd om van gedachten te wisselen met de vakbonden. Bijvoorbeeld om het onterechte idee bij FNV weg te nemen dat het slecht is gesteld met het naleven van de cao in onze sector. Ook op ons verzoek om het dreigen met een rechtszaak juridisch te onderbouwen, volgt nog altijd geen reactie. CNV stelt zich wel constructief op en moedigt iedereen aan om te komen tot een oplossing. Werkgevers hebben FNV en CNV daarom op korte termijn uitgenodigd om het overleg opnieuw op te starten en het vertrouwen te herstellen. Pas daarna kunnen we gezamenlijk praten over plannen voor een nieuwe, toekomstbestendige cao Textielverzorging vanaf 2024.

We houden jullie op de hoogte.

FTN/NETEX

Scroll naar boven