Hybride werken moet in de RI&E

De RisicoInventarisatie & Evaluatie is bedoeld om risicovolle werkomstandigheden in beeld te brengen en mogelijke oplossingen te vinden. Vervolgens wordt een Plan van Aanpak opgesteld om de risico’s weg te gaan nemen. Actualisatie lijkt nodig.

Door corona is thuiswerken enorm gegroeid. En daarmee psychische overbelasting van werknemers. Werknemers vinden het vaak lastiger om afstand te nemen van hun werk. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkomgeving, en moeten mensen hierin begeleiden en instrueren. Er zijn dus genoeg redenen om, nu thuiswerken in zwang is, de RI&E te actualiseren!

Scroll naar boven