Van het gas af stapje dichterbij? Megaplan voor groene waterstof!

De productie van binnenlandse waterstof krijgt een impuls met de plannen van het kabinet dat zo’n 5 tot 10 miljard uittrekt voor den Nederlandse waterstofeconomie. Met dat geld kunnen tientallen nieuwe fabrieken worden gefinancierd voor ‘groene waterstof’,

de milieuvriendelijkste vorm die gemaakt wordt met water en elektriciteit. De fabrieken (elektrolysers) zouden volgens eerdere plannen een capaciteit van 3 a 4 GW moeten krijgen; mogelijk wordt dit nog uitgebreid. Tijdens de FTN Themabijeenkomst Milieu & Techniek van 11 januari jl. werd groene waterstof geschetst als alternatief voor gas. Maar het sterk in ontwikkeling zijnde alternatief, dat leidt tot CO2-reductie, is nog niet grootschalig beschikbaar. Met de investeringsplannen van het kabinet komt daar verandering in!

Scroll naar boven