Milieulijst MIA/Vamil en Energielijst EIA gepubliceerd

Ieder jaar worden de lijsten voor EIA en MIA/Vamil gepubliceerd in de Staatscourant met de maatregelen waarvoor subsidie beschikbaar is. Het gaat om maatregelen in de vorm van nieuwe technieken die energiezuinig(-er) zijn ten opzichte van huidige technieken. VEMATEX levert jaarlijks voorstellen aan voor nieuwe maatregelen, wijziging of handhaving van maatregelen. Onderstaand een overzicht van deze maatregelen.

Samenloop EIA en MIA
Als een investering in aanmerking komt voor zowel EIA en MIA, dan moet gekozen worden voor één van de twee regelingen of de investeringskosten worden opgesplitst in een EIA- en een MIA-deel. Dat kan interessant zijn, omdat het voordeel van EIA groter is dan het voordeel van MIA. Een investering moet direct voor de juiste regeling aangemeld worden omdat achteraf omzetten niet mogelijk is.

EIA Energielijst 2022 
Voor 2022 is er een budget van € 149 miljoen voor de EIA-regeling.

Het totale bedrag aan energie-investeringen waarvoor een onderneming in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 126 miljoen per kalenderjaar per bedrijf.

Van het investeringsbedrag, waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen, mag 45,5% van de fiscale winst afgetrokken worden.

MIA/VAMIL Milieulijst 2022
Voor 2022 is er een budget van € 144 miljoen voor de MIA-regeling en voor Vamil is dat € 25 miljoen.

Vanaf 1 januari 2022 hogere percentages MIA
De MIA-aftrekpercentages voor bedrijfsmiddelen op de Milieulijst 2022 zijn verhoogd. Indien geïnvesteerd is in een bedrijfsmiddel waarop de Milieulijst 2021 nog van toepassing is, dan gelden nog de lagere percentages. 

De lettercode bepaalt welke percentages van toepassing zijn.

A:    36% (was 27%) MIA + 75% Vamil

B:    27% (was 13,5%) MIA + 75% Vamil

C:    alleen 75% Vamil

D:    alleen 36% (was 27%) MIA

E:    alleen 27% (was 13,5%) MIA

F:    45% (was 36%) MIA + 75% Vamil

G:    alleen 45% (was 36%) MIA

Voor één maatregel geldt dat de lettercode is gewijzigd. Daardoor blijft het subsidiepercentage ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om maatregel A 1246 Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging die nu code B 1246 heeft gekregen.

Scroll naar boven