Nieuwe Bureaudirecteur Branchesecretariaat Textielverzorging

Zo’n 1,5 jaar geleden kondigde de huidige bureaudirecteur van het branchesecretariaat textielverzorging Peter Wennekes aan dat hij per einde dit jaar zijn functie zou willen overdragen. Voor die tijd waren er al voorstellen gedaan om de structuur van het secretariaat aan te passen en diverse taken over diverse personen te verdelen, zodat de benodigde specialismen meer flexibel en slagvaardiger zouden kunnen worden ingezet.

Kandidaat opvolger

Inmiddels heeft een werving & selectiebureau na een zorgvuldige screening Arthur Linssen als kandidaat bureaudirecteur voorgesteld. Het is de bedoeling dat hij, met instemming van alle betrokken organisaties, in 2022 de rol van Peter Wennekes zal gaan overnemen. Hij zal samen met diverse ervaren specialisten de taken overnemen en uitvoering geven aan vernieuwd beleid. Het team zal zich op de komende ledenvergaderingen van FTN en NETEX in november presenteren. Daaraan voorafgaand zullen persoonlijk kennismakingen met alle besturen plaatsvinden en wordt er ook een aantal werkbezoeken georganiseerd.

Profiel Nieuwe Bureaudirecteur Branchesecretariaat TV NL: 
Drs. Arthur Linssen

Arthur Linssen (52 jaar) was tot begin september bureaudirecteur bij Stichting Connekt, de netwerkorganisatie voor innovatie in de mobiliteit en logistiek. Hier stuurde hij het bureau aan en was hij verantwoordelijk voor strategie, financiën en operationele uitvoering van verschillende innovatieprojecten. In deze positie onderhield hij intensief contact met stakeholders in de branche, variërend van overheden, kennisinstellingen tot een groot aantal bedrijven. Daarvoor was hij algemeen directeur van Evite Services, een bureau gespecialiseerd in het uitnodigen en ontvangen van gasten voor evenementen. Eerder vervulde hij rollen op het snijvlak van commercieel management (bij Philips en Eneco) en in het marktstrategisch bedrijfsadvies (bij VODW en The Next Organization). Met zijn ervaringen in het adviesvak heeft hij expertise opgedaan in het ontwikkelen van strategische plannen en de pragmatische uitvoering ervan.

Arthur Linssen: ‘ Ik haal plezier uit de combinatie van het bouwen op de lange termijn vanuit een heldere strategie, en daarbinnen de afwisseling te hebben van verschillende projecten.’

Arthur studeerde Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met een specialisatie in de economische psychologie.

 

 

Scroll naar boven